Crowdfundingová kampaň
a její možné náklady.

Posted by in Crowdfunding

Crowdfundingové portály jsou ideální možností jak vyzkoušet nový nápad, či produkt. Za existenci portálů byly úspěšně dokončeny již tisíce kampaní, které měly za následek vznik nových produktů a společností. Jak crowdfunding, jakož to cesta k možnému kapitálu zraje, tak se i mění cena prvků potřebná ke zdárnému a úspěšnému dokončení kampaně. Před čtyřmi lety, když se crowdfunding začal objevovat, tak jen několik málo nově vznikajících portálů hostilo pár set kampaní. Díky takovémuto omezenému množství projektů, bylo mnohem snadnější získat pozornost investora. Dnes jsou podnikatelé konfrontováni s tisíci jiných, živých projektů…read more

FacebookTwitterGoogle+